• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
25.02.2021. -
Живорођени и умрли, јануар 2021.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2020. и 2021. години.

У Републици Србији, у месецу јануару 2021. године, број живорођених је износио 4 550. У односу на исти месец претходне године, када је број живорођених износио 5 152, бележи се пад од 602 односно за 11,7%.

Број умрлих у Републици Србији у месецу јануару 2021. године износио је 10 417 и, у односу на исти месец претходне године, када је број умрлих био 8 706, бележи се раст од 1 711 или за 19,7%.

Остале вести