• A
  • A
  • A
shutterstock_573975097.jpg
12.01.2021. -
Индекси потрошачких цена, децембар 2020.


Цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2020. године, у односу на новембар 2020. године, у просеку су повећане за 0,1%. Потрошачке цене у децембру 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,3%. У 2020. години у поређењу са 2019. годином, потрошачке цене су у просеку повећане за 1,6%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2020. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Комуникације (1,1%), Здравство (0,4%), Транспорт и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,3%) и Алкохолна пића и дуван (0,1%). Пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-0,5%) и Храна и безалкохолна пића (-0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.