• A
  • A
  • A
workers-1723443_960_720.jpg
10.11.2020. -
Грађевинска делатност , III квартал 2020.


Према подацима који су прикупљени у III кварталу 2020. године, вредност изведених радова на територији Републике Србије опала је за 18,9% у текућим ценама, док у сталним ценама тај пад износи 17,2% у односу на III квартал 2019. године.

Посматрано према регионима у Републици Србији, у III кварталу 2020, вредност изведених радова, у сталним ценама, повећана је у Београдском региону, 2,8%, док је вредност изведених радова опала у Региону Шумадије и Западне Србије, 6,3%, Региону Војводине, 22,1%, и Региону Јужне и Источне Србије, 47,1%, у односу на исти квартал 2019. године.

Од укупне вредности грађевинских радова, на територији Републике Србије изведено је 95,8%, док је преосталих 4,2% изведено на градилиштима у иностранству.

Укупна вредност радова извођача из Републике Србије, за радове који су извођени на територији Републике Србије и иностранства, опала је за 17,6% у односу на III квартал 2019. године, у текућим ценама, док у сталним ценама тај пад износи 15,8%.