• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.11.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, септембар 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 1,0%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Индустријско биље (2,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године, у просеку су смањене за 2,3%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-5,5%), Стока и живина (-2,4%) и Воће (-14,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-септембар 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су повећане за 1,2%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-септембар 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (26,8%), Поврће (25,7%) и Кромпир (33,5%) .