• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
11.10.2019. -
Индекси потрошачких цена, септембар 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у септембру 2019. године, у односу на август 2019. године, у просеку су ниже за 0,5%. Потрошачке цене у септембру 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,1%, док су у поређењу са децембром 2018. године повећане за 1,0%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (-5,7%), Храна и безалкохолна пића (-0,5%), Одећа и обућа (-0,4%) и у групи Транспорт (-0,2%). Раст цена је забележен у групама Ресторани и хотели (1,2%), Комуникације (0,5%), Здравство (0,4%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%) и у групи Образовање (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.