• A
  • A
  • A
shutterstock_92041757.jpg
31.07.2019. -
Према административним изворима – 34936 запослених више него у истом периоду прошле године


Укупан број запослених у другом кварталу 2019. године износио је 2 161 533 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 1,6%, односно за 34 936 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 017 835, ван радног односа 71 046, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 72 653.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 2,1% (41 887 лица) у односу на исти квартал претходне године.

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Шумадије и Западне Србије.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 11 717 лица), Грађевинарство (раст од 8 553 лица), Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (раст од 7 075 лица), Образовање (раст од 4 648 лица) и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 4 287 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 7 429.