• A
  • A
  • A
basket-918416__480.jpg
12.06.2019. -
Индекси потрошачких цена, мај 2019.


Цене производа и услуга личне потрошње у мају 2019. године, у односу на април 2019. године, у просеку су ниже за 0,3%. Потрошачке цене у мају 2019. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,2%, док су у поређењу са децембром 2018. године, повећане за 2,0%, у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у мају 2019. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,5%) и Здравство (-0,1%). Раст цена је забележен у групама Ресторани и хотели (0,8%), Транспорт (0,7%), Комуникације (0,6%), у групама Одећа и обућа и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,3%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.