• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.06.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, април 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 2,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Воће (-41,6%) и Индустријско биље (-13,4%). Раст цена забележен је у групама: Поврће (53,8%). и Кромпир (40,0%) .

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, у просеку су повећане за 2,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Поврће (30,0%), Стока и живина (7,3%) и Индустријско биље (7,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-април 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су смањене за 3,9%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-април 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Воће (-34,9%), Индустријско биље (-15,9%) и Стока и живина (-4,9%).