• A
  • A
  • A
container-2568201_960_720.jpg
31.05.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, април 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2019. године износи:
   – 14679,5 милионa долара – пад од  0,2% у односу на исти период претходне године;
   – 12958,6 милиона евра – пораст од  8,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 6242,5 мил. долара, што чини пад од 1,1% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 8437,0 мил. долара, што је за 0,4% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 5510,5 милиона, и то је повећање од 7,3% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 7448,1 милиона, што представља повећање од 9,0% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2194,4 мил. долара, што чини повећање од 5,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1937,7 милиона, што је повећање од 14,2% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,0% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,2%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 64,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 681,4 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), друмских возила, електричних машина и апарата, гвожђа и челика и производа од метала. Извоз Србије износи 1009,1 а увоз 327,7 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 307,9%. Изражено у еврима, извоз износи 891,3 а увоз 289,5 мил. евра (суфицит је 601,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 307,9%).

Саопштење за јавност