• A
  • A
  • A
shutterstock_476449831N.jpg
25.12.2018. -
Сиромаштво и социјална неједнакост, 2017.


Стопа ризика од сиромаштва (ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају већи ризик да то буду) у 2017. години износила је 25,7%. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености (ова лица су у ризику од сиромаштва или су изразито материјално ускраћена или живе у домаћинствима веома ниског интезитета рада) износила је 36,7%.

Посматрано према старости, лица млађа од 18 година највише су била изложена ризику од сиромаштва (30,5%), као и лица од 18 до 24 годинe (29,7%). Најнижу стопу ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година (21,3%).

Највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце, 55,8%, затим лица млађа од 65 година која живе у једночланим домаћинствима, 39,6%.

У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица (50,7%), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (6,8%). Код самозапослених лица ова стопа износила је 35,5%, а код пензионера 17,5%.