• A
  • A
  • A
shutterstock_373751299.jpg
22.09.2017. -
Употреба ИКТ-а предузећа, 2017.

У Републици Србији 99,7% предузећа има интернет приклјучак, веб-сајт поседује 80,4% предузећа.
У 2016. години 41,4% предузећа наручивало је производе путем интернет што чини повећанје од 0,4% у односу на 2015. годину.