• A
  • A
  • A

Na interaktivnom grafikonu, izborom regiona na mapi ili odabirom opcije za teritoriju Republike Srbije, prikazuju se podaci o: broju poljoprivrednih gazdinstava, površini korišćenog poljoprivrednog zemljišta gazdinstava, broju stoke po vrstama i broju traktora. Pozicioniranjem kursora na svaki od stubića (Bar) u grafikonu, prikazuju se i podaci o vrednosti pojave i njenom učešću u ukupnoj vrednosti za Republiku Srbiju.