• A
  • A
  • A
PopisPolj.png
01.09.2023. -
Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Republički zavod za statistiku objavljuje Preliminarnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku.

Preliminarnu listu možete pogledati - ovde.

Pravo na ulaganje prigovora na Preliminarnu listu imaju svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.

Rok za ulaganje prigovora je 02. septembar 2023. godine do 16.00 časova.

Prigovor se može podneti isključivo putem elektronske pošte na imejl-adresu Popisne komisije za opštinu/grad u kojoj je kandidat konkurisao. Imejl-adrese Popisnih komisija možete videti – ovde.

U razmatranje će biti uzeti isključivo obrazloženi prigovori, sa osnovnim podacima o podnosiocu (ime i prezime, redni broj prijave, naziv opštine/grada gde je podneta prijava na Javni poziv za angažovanje popisivača).

Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 03. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.

Kandidati koji nisu zadovoljni odgovorom Popisne komisije na prigovor mogu uložiti žalbu Republičkom zavodu za statistiku, najkasnije do 04. septembra 2023. godine do 16.00 časova, isključivo putem elektronske pošte na adresu pravnapopis@stat.gov.rs.

U razmatranje od strane Republičkog zavoda za statistiku biće uzete isključivo obrazložene žalbe, sa osnovnim podacima o podnosiocu žalbe (ime i prezime, redni broj prijave, opština za koju se kandidat prijavio), uz koju budu dostavljeni sledeći dokumenti:

  • prigovor podnet nadležnoj Popisnoj komisiji;
  • odgovor Popisne komisije na prigovor.

Žalbe će biti razmotrene najkasnije do 06. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Kandidati koji ulože žalbu odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili žalbu.

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 07. septembra 2023. godine u 8.00 časova.