• A
  • A
  • A
shutterstock_667019422.jpg
14.07.2021. -
Punoletni učinioci krivičnih dela, 2020

 

U Republici Srbiji, u 2020. godini, za 74 394 punoletnih učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 20% manje u odnosu na 2019. godinu. Pravnosnažno je osuđeno 25 487 punoletnih lica, što je za 9% manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. godini, najbrojnija krivična dela za koja su pravnosnažno osuđena punoletna lica su krivična dela protiv: imovine (25,6%), braka i porodice (14,3%) i zdravlja ljudi (19,4%). Na kaznu zatvora od 30-40 godina pravnosnažno je osuđeno osam lica. Kazna zatvora čini 24,1% svih kazni, a uslovna kazna (uslovni zatvor) 55,6%.