• A
  • A
  • A
highway-3386978_960_720.jpg
04.06.2021. -
Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2021.


Ukupan broj putničkih motornih vozila koja su ušla u Republiku Srbiju u prvom kvartalu 2021. godine manji je za 25,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Domaćih vozila je manje za 19,0%, dok je stranih vozila manje za 29,5%. Od vozila sa stranom registracijom najviše ih je sa registracijom Mađarske, 5,1%, zatim Bosne i Hercegovine, 4,5%, i Nemačke, sa učešćem od 4,2%.

Izlaz putničkih motornih vozila iz Republike Srbije manji je za 33,8% u odnosu na isti period 2020. godine. Broj vozila s domaćom registracijom u izlazu je manji za 19,1%, dok je u istom periodu izlaz vozila sa stranom registracijom manji za 43,9%. Najbrojnija su vozila sa registracijom Mađarske, sa učešćem od 7,0%, a zatim slede vozila sa registracijom Nemačke, sa učešćem od 6,0%, i Austrije, sa učešćem od 5,5%.

Ukupan broj putnika koji su svim vrstama putničkih prevoznih sredstava ušli u Republiku Srbiju tokom prvog kvartala 2021. godine manji je za 27,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 23,3%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 30,2%.

Ukupan broj putnika izašlih iz Republike Srbije tokom prvog kvartala 2021. godine manji je za 36,9% u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj putnika u vozilima s domaćom registracijom manji je za 23,7%, dok je u vozilima sa stranom registracijom manji za 44,1%.

Najveći broj vozila ušao je preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom, 45,0%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 19,3%, i Mađarskom, 16,1%. Najveći broj ulaza vozila u Republiku Srbiju zabeležen je preko sledećih graničnih prelaza: Sremska Rača, 19,9%, Horgoš, 12,6%, i Batrovci, 12,5%.

Preko graničnih prelaza s Bosnom i Hercegovinom izašao je najveći broj putničkih prevoznih sredstava, 38,8%, a zatim preko graničnih prelaza sa Hrvatskom, 21,4%, i Mađarskom, 20,2%. Tri prelaza s najvećim prometom putničkih prevoznih sredstava u izlazu iz Republike Srbije jesu Horgoš, sa 15,0%, zatim Batrovci, sa 13,2%, i Sremska Rača, sa 10,0%.