• A
  • A
  • A
shutterstock_208699915.jpg
29.04.2021. -
Indeksi industrijske proizvodnje, mart 2021.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
martu 2021. godine veća je za 6,1% u odnosu na mart 2020. godine, a u odnosu na prosek 2020. godine veća je za 9,0%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – mart 2021. godine, u poređenju sa istim periodom 2020. godine, veća je za 3,8%.

Posmatrano po sektorima, u martu 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 6,5%,
  • sektor Rudarstvo – rast od 5,7%, i
  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 5,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u martu 2021. godine, u odnosu na mart prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 41,6%,
  • kapitalnih proizvoda, za 29,8%,
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 15,5%, i
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 4,0%,

dok je pad zabeležen u proizvodnji

  • energije, za 10,1%.

 

Obim industrijske proizvodnje u martu 2021. godine, u odnosu na mart 2020. godine, beleži:

       rast kod 23 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 83%),

       pad kod 6 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 17%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u martu 2021. godine, u odnosu na mart 2020. godine, imale su: Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja električne energije, i Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2021. u odnosu na februar 2021. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 3,5%, i da je za Prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,7%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 6,0%, a za Prerađivačku industriju rast od 6,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u martu 2021. godine, u odnosu na prosek 2020. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 9,2%, a kod Prerađivačke industrije  veća je za 6,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2021. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec. 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).