• A
  • A
  • A
shutterstock_144408568.jpg
26.10.2020. -
Živorođeni i umrli, januar-septembar 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar−septembar 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 46 270. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 47 068, beleži se pad od 798 odnosno za 1,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar−septembar 2020. godine iznosio je 78 445 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 75 727, beleži se rast od 2 718 ili za 3,6%.