• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
25.06.2020. -
Živorođeni i umrli, januar-maj 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar−maj 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 24 056. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 24 849, beleži se pad od 793 odnosno za 3,2%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar−maj 2020. godine iznosio je 43 244 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 44 604, beleži se pad od 1 360 ili za 3,0%.