• A
  • A
  • A
shutterstock_773270836.jpg
16.04.2020. -
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2020

 

U školskoj 2019/20. godini 224 563 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Od ovog broja, 108 842 (48%) jesu devojčice, a 115 721 (52%) jesu dečaci. Dece uzrasta od šest meseci do tri godine bilo je 54 135 (24%), a dece od navršene tri godine do polaska u školu 170 428 (76%).

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja organizovan je u 466 predškolskih ustanova (162 državne i 304 privatne) i 2 842 objekta (2 426 državna i 416 privatnih) u 9 874 vaspitnih grupa.

Obavezni pripremni predškolski program (PPP) pohađalo je 63 773 dece, 30 959 devojčica i 32 814 dečaka. Veći deo njih (55%) PPP je pohađalo u celodnevnim programima, a 45% dece je pohađalo program u trajanju od četiri sata.

Obuhvat dece PPP je 97,36%.