• A
  • A
  • A
final-final-mics.jpg
15.07.2019. -
Lista kandidata za MICS anketare i merače koji se pozivaju na testiranje i razgovor


Listu kandidata za MICS anketare i merače koji se pozivaju na testiranje i razgovor možete pogledati ovde, a vreme i mesto testiranja i razgovora - ovde.

Prva faza izbora kandidata je testiranje rada na računaru (eliminaciono, osim za merače koji se neće testirati), a druga je razgovor kandidata sa članovima komisije za izbor kandidata.

Obaveštavamo kandidate da Republički zavod za statistiku nije u mogućnosti da snosi putne troškove dolaska na testiranje i razgovor.

Preliminarna lista izabranih kandidata za MICS anketare i merače nakon testiranja i razgovora, biće objavljena na sajtu RZS-a 22. jula 2019. godine.