• A
  • A
  • A
shutterstock_102263728.jpg
15.05.2019. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, I kvartal 2019.


Cene u I kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, smanjene su za 3,2%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Hrana za životinje (-8,4%), Seme (-12,6%) i Sredstva za zaštitu bilja (-11,0%). Rast cena zabeležen je u grupi Mineralna đubriva (11,3%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2019. godine, u odnosu na IV kvartal 2018. godine, u proseku su smanjene za 1,6%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2019. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Hrana za životinje (-2,1%) i Seme (-9,2%).