• A
  • A
  • A

На интерактивном графикону, избором региона на мапи или одабиром опције за територију Републике Србије, приказују се подаци о: броју пољопривредних газдинстава, површини коришћеног пољопривредног земљишта газдинстава, броју стоке по врстама и броју трактора. Позиционирањем курсора на сваки од стубића (Бар) у графикону, приказују се и подаци о вредности појаве и њеном учешћу у укупној вредности за Републику Србију.