• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
28.06.2019. -
Укупан превоз путника и робе, 2017. и 2018.


Укупан број превезених путника у 2018. години, у односу на претходну годину, већи је за 4,0%, при чему унутрашњи превоз бележи раст од 4,8%. Међународни превоз путника има пад од 4,8%. У друмском саобраћају је забележен раст броја превезених путника од 6,0%, у железничком пад од 10,2%, док градски саобраћај бележи незнатан раст. Укупно остварени рад, исказан у pkm, већи је за 6,0%, при чему је унутрашњи превоз путника већи за 18,1%, а међународни је мањи за 3,8%. Пад у оствареним pkm у односу на претходну годину бележе железница (7,7%) и ваздушни (6,2%) саобраћај, а друмски саобраћај раст од 16,3%.

Количина превезене робе у 2018. години већа је за 10,7% у односу на претходну годину, уз истовремени раст обима рада од 12,3%, исказан у tkm. Већа количина превезене робе у 2018. години, у односу на претходну годину, реализована је у друмском саобраћају и износи 29,0%.

Број превезених путника у железничком саобраћају бележи пад од 10,2% у односу на претходну годину, а остварени рад, исказан у pkm, мањи је за 7,7%. Запажа се пад обима рада у унутрашњем a раст у међународном превозу путника. Количина превезене робе бележи раст у унутрашњем превозу и извозу, док се у увозу и транзиту јавља пад.

Укупан број превезених путника у друмском саобраћају порастао је у односу на претходну годину за 6,1%, при чему је међународни превоз путника опао за 5,0%. Укупан број превезених путника у унутрашњем превозу већи је за 6,5%. Укупан обим рада, дат у pkm, већи је за 16,3%, при чему је у унутрашњем превозу путника забележен раст од 21,0%, а у међународном раст од 2,3%. Укупна количина превезене робе у друмском саобраћају у 2018. години већа је него у 2017. за 29,0%. Обим рада у tkm повећан је за 29,4%, што указује на увећање просечног пута.

Сирова нафта транспортована нафтоводима исказује раст од 4,8%. У истом периоду, транспорт природног гаса гасоводима већи је за 1,2%. Обим рада у tkm већи је за 6,7% у превозу сирове нафте нафтоводима и мањи је за 4,2% у превозу природног гаса гасоводима.

У ваздушном саобраћају, кад је реч о броју превезених путника и оствареном обиму рада, уочава се пад. Број превезених путника, у поређењу са претходном годином, мањи је за 5,2%, а остварени обим рада за 6,2%. Када посматрамо превоз робе, ситуација у ваздушном саобраћају је обрнута. Наиме, у 2018, у односу на претходну годину, дошло је до раста количине превезене робе од 1,3%, али и до пада обима оствареног рада од 2,8%.

Гранични промет друмских путничких возила на уласку у Србију у 2018. години већи је за 23,2% него у 2017. Број домаћих возила већи је за 29,1%, уз истовремени раст броја возила са страном регистрацијом од 19,9%. Улаз теретних возила у истом периоду мањи је за 8,3%, док је излаз већи за 5,9%. Због промене методологије праћења теретних возила у транзиту, подаци нису упоредиви са претходним годинама.

У односу на прошлу годину, забележен је пад од 18,3% остварених минута саобраћаја у фиксној телефонији. Полазни саобраћај у мобилној телефонији бележи раст од 6,5%, а послате кратке поруке пад од 7,4%. Класичне поштанске услуге у 2018. години, у поређењу са 2017. годином, бележе: код писмоносних пошиљака пад од 0,9%, код пакетских пошиљака раст од 6,5%, а код услуга платног промета пад од 9,0%.

Укупан број запослених већи је за 12,1% у односу на претходну годину.