• A
  • A
  • A
ad-2946440_1920.jpg
24.06.2022. -
Живорођени и умрли, јануар-мај 2022.


У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2021. и 2022. години.

У Републици Србији, у периоду јануар-мај 2022. године, број живорођених је износио 24 171. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 23 656, бележи се раст од 515 односно за 2,2%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-мај 2022. године износио је  52 602 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 56 719, бележи се пад од 4 117 или за 7,3%.