• A
  • A
  • A
fruits-1761031__480[1].jpg
13.09.2021. -
Индекси потрошачких цена, август 2021.


Цене производа и услуга личне потрошње у августу 2021. године, у односу на јул 2021. године, у просеку су повећане за 0,9%. Потрошачке цене у августу 2021. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 4,3%, док су у поређењу са децембром 2020. године повећане за 4,6% у просеку.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2021. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (2,0%), Транспорт (0,9%), Рекреација и култура (0,8%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,4%), Ресторани и хотели (0,3%) и у групама Алкохолна пића и дуван, Образовање и Здравство (за по 0,2%). Пад цена је забележен у групи Одећа и обућа (-0,8%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.