• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
31.03.2021. -
Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2021.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2021. године износи:

   – 7914,0 милионa долара – пораст од  7,3% у односу на исти период претходне године;

   – 6524,7 милиона евра – пад од  2,6% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 3560,2 мил. долара, што чини раст од 13,8% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 4353,8 мил. долара, што је за 2,6% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 2934,9 милиона, што чини раст од 3,3% у односу на исти период претходне године. Увоз робе имао је вредност од 3589,8 милиона, што представља смањење од 7,0% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 793,6 мил. долара, што чини смањење од 28,9% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 655,0 милиона, што је смањење од 35,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 81,8% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,7%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 329,6 мил. долара, који је резултат углавном извоза: пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и гвожђа и челика. Извоз Србије износи 491,6 а увоз 162,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 303,5%. Изражено у еврима, извоз износи 405,5 а увоз 133,5 мил. евра (суфицит је 272,0 мил. евра, а покривеност увоза извозом 303,7%).

Саопштење за јавност

Остале вести