• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
11.09.2020. -
Индекси потрошачких цена, август 2020.

Цене производа и услуга личне потрошње у августу 2020. године, у односу на јул 2020. године, у просеку су забележиле пад од 0,1%. Потрошачке цене у августу 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,9%, док су у поређењу са децембром 2019. године повећане у просеку за 1,5%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2020. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (-1,4%), Одећа и обућа (-1,0%) и Комуникације (-0,3%). Раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,3%), Транспорт (1,1%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,3%), у групама Алкохолна пића и дуван, Здравство и Образовање (за по 0,2%). Раст цена је забележен и у групи Ресторани и хотели (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.