• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.02.2020. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, децембар 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у децембру 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, повећане су за 0,8%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Стока и живина (4,1%), Индустријско биље (5,0%) и Воће (19,4%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у децембру 2019. године, у односу на новембар 2019. године, у просеку су повећане за 1,4%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (2,7%), Жита (1,4%) и Воће (10,3%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-децембар 2019. године, у односу на исти период 2018. године, у просеку су повећане за 2,7%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-децембар 2019. године у односу на исти период 2018. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (22,8%), Поврће (28,0%) и Жита (2,6%).