• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
20.09.2019. -
Порези у области животне средине, 2017.


Порези у области животне средине су један од економских инструмената за контролу загађења и управљање природним ресурсима, који за циљ имају утицај на понашање економских субјеката, произвођача и потрошача.

Вредност прихода од пореза у области животне средине је 2,7 пута повећана у 2017. у односу на 2008. годину. Просечан годишњи раст прихода од пореза у области животне средине у периоду 2008–2017. године износио је 11,5%.

У 2017. години, приходи од пореза у области животне средине износили су 195 906,2 мил. РСД, што је за 5,0% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски порези и порези из области саобраћаја, 85,6% односно 7,1%, док су порези на загађење и порези на коришћење ресурса учествовали са 5,6% односно 1,7%, респективно.

Са становишта врста институционалних јединица које плаћају порез, највећи део пореза у 2017. години платиле су произвођачке јединице, 61,0%, док је учешће домаћинстава, као потрошача, у укупним приходима износило 39,0%. Остатак прихода је евидентиран под категоријом „Нераспорeђено”.

Просечно годишње учешће прихода од пореза у вези са животном средином у бруто домаћем производу (БДП), у периоду 2008–2017, износило је 3,5%. У 2017. години, учешће прихода од пореза у области животне средине у БДП-у износило је 4,1%, док је то учешће у укупним приходима од пореза и социјалних доприноса износило 11,1%.