• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
26.08.2019. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, II квартал 2019.


Током II квартала 2019. године може се уочити пораст броја свих врста моторних возила, осим мотоцикала, прикључних и радних возила. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Opel, Fiat, Peugeot и Renault.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила од 1 500 до 4 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума, процентуално посматрано, кад је реч о погонском гориву, најзаступљениjи je бензин, а на друмовима доминирају возила величине мотора до 2 000 cm3.

Укупан број саобраћајних незгода у II кварталу 2019. године већи је за 0,9% у односу на исти период 2018. године. Пораст броја саобраћајних незгода са погинулим лицима у насељу износи 51,2%.

Број лица настрадалих у II кварталу 2019. године мањи је за 1,4% него у истом периоду 2018. године, док је број погинулих лица већи за 23,6%.