• A
  • A
  • A
site-2421091_960_720.jpg
14.06.2019. -
Издате грађевинске дозволе, април 2019.


У априлу месецу 2019. издате су 1 604 грађевинске дозволе, што је за 17,7% више него у априлу претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у априлу 2019. већи је за 190,2% у односу на април 2018. На повећање предвиђене вредности радова највише су утицале  дозволе издате за изградњу Магистралног гасовода Бугарска - Мађарска и за Термоелектрану  „Костолац Б3“.

Посматрано према врсти грађевина, у априлу 2019. издато је 76,8% дозволa за зграде и 23,2% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 58,4% односи се на стамбене и 41,6% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (65,1%).

Према дозволама издатим у априлу 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 2 147 станова, с просечном површином од 77,0 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама  8,6% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 152,4 m², а 90,2% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 69,0 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у априлу 2019. износи 90,9% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Браничевској области, 38,8% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Јужнобанатска област (34,9%), Нишавска област (5,9%) и Београдска област (3,7%), док се учешћа осталих области крећу до 2,6%.