• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
31.05.2019. -
Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2019

 

У овом саопштењу Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна кварталног бруто домаћег производа (БДП). Обрачун БДП извршен је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.
Реални раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, износио је 2,5%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у првом кварталу 2019. године од 0,3% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 12,3%, сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 5,8% и сектору информисања и комуникација, 4,9%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2019. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 3,2%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,3%, издаци за финалну потрошњу државе, 2,5%, бруто инвестиције у основна средства, 8,4%, извоз робе и услуга, 9,3% и увоз робе и услуга, 9,4%.