• A
  • A
  • A
shutterstock_11771440.jpg (1)
30.11.2018. -
Регионални бруто домаћи производ, 2015–2017.

Према прелиминарним резултатима обрачуна регионалног БДП-а за 2017. годину, вредност регионалног БДП-а и учешћа региона у вредности националног БДП-а износе: за Београдски регион 1 921 025 мил. РСД (40,4%), за Регион Војводине 1 261 004 мил. РСД (26,5%), за Регион Шумадије и Западне Србије 913 299 мил. РСД (19,2%) и за Регион Јужне и Источне Србије 655 938 мил. РСД (13,8%).

Регионални БДП по становнику и индекси нивоа (РС = 100) износе: за Београдски регион 1 139 хиљ. РСД (168,1), за Регион Војводине 674 хиљ. РСД (99,5), за Регион Шумадије и Западне Србије 470 хиљ. РСД (69,5) и за Регион Јужне и Источне Србије 431 хиљ. РСД (63,7).

Ради прегледности и боље упоредивости, резултати су приказани у две одвојене табеле: у првој табели за 2017. и 2016. годину, а у другој за 2016. и 2015. годину.