• A
  • A
  • A
Статистички пословни регистар

Статистички пословни регистар преузима податке о регистрованим правним и физичким лицима из различитих административних извора (Агенција за привредне регистре, Пореска управа и др.) и користи их за креирање и ажурирање статистичких јединица. Статистичке јединице (или јединице посматрања) јесу јединице на основу којих се реализују статистичка истраживања и усклађене су са међународним стандардима и регулативама Европског статистичког система. База Статистичког пословног регистра ажурира се и подацима добијеним спровођењем статистичких истраживања. Сврха Статистичког пословног регистра искључиво је интерне природе, тј. он се користи само за потребе спровођења статистичких истраживања.