• A
  • A
  • A

Starosna piramida stanovništva je ilustrativan grafički prikaz strukture stanovništva prema polu i starosnim grupama. Za izradu starosne pipamide korišćen je procenjen broj stanovnika sredinom godine, izračunat na bazi rezultata Popisa stanovništva i na osnovu rezultata obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva (unutrašnje migracije). Podaci su raspoloživi za period  od 1991. godine.

Na interaktivnom grafikonu, izborom oblasti na mapi ili odabirom opcije za teritoriju Republike Srbije, prikazuje se struktura stanovništva u procentima po petogodišnjim starosnim grupama. Pozicioniranjem na svaku od traka (Bars) u grafikonu, prikazuju se i podaci o broju stanovnika (apsolutna vrednost) za izabrani pol i starosnu grupu i procenat u ukupnom stanovništvu.