• A
 • A
 • A
Историјат
 • 1862

  Званична статистика у Србији установљена је 1862. године, када је кнез Михаило Обреновић

  донео акт којим се економско одељење Министарства финансија обавезује да води

  статистичке послове.

 • 1863

  Изашао је из штампе први Државопис Србије.

 • 1864

  Из Економског одељења Министарства финансија издваја се посебно Статистичко одељење.

 • 1881

  Донет Закон о устројству статистике. 

 • 1882

  Статистика прелази у надлежност Министарства народне привреде.

 • 1885

  Државна статистика Србије постаје члан Међународног статистичког института,

  односно од оснивања ове значајне институције.

 • 1893

  Издат је Први Статистички годишњак Краљевине Србије. 

 • 1894

  Престаје да излази Државопис.

 • 1910

  Излази последњи Статистички годишњак Краљевине Србије. 

 • 1919

  Основана Дирекција државне статистике при Министарству социјалне политике

  Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

 • 1945

  Основан Републички завод за статистику.

 • 1948

  Спроведен први послератни Попис становништва.

 • 1949

  Одштампан први Статистички годишњак у 50 примерака.

 • 1951

  Покренута едиција Саопштење.

 • 1952

  Покренута серијска публикација Месечни статистички преглед.

 • 1953

  Спроведен Попис становништва.

 • 1955

  Покренута едиција Билтен.

 • 1960

  Спроведен Попис пољопривреде.

 • 1961

  Спроведен Попис становништва.

 • 1966

  Објављен први број из едиције Радни документ.

 • 1971

  Спроведен Попис становништва.

 • 1974

  Објављена прва серијска публикација Општине у Србији.

 • 1981

  Спроведен Попис становништва.

 • 1987

  Прво чвориште рачунарске мреже EARN (European Academic Research Network)

  за нашу земљу био је, од 1987. године, Републички завод за статистику (чвориште се звало YUBGSS21).

  EARN мрежа је већ тада била спојена са светском рачунарском мрежом, данас познатом као Интернет.

 • 1991

  Спроведен Попис становништва.

 • 2002

  Спроведен Попис становништва.

  Одржана прва конфренција за штампу.

 • 2004

  Пуштен у рад први веб сајт Републичког завода за статистику.

 • 2010

  Пуштен у рад нови веб сајт.

  Развијена прва дисеминациона база података.

 • 2011

  Спроведен Попис становништва.

  Развијен ИСТ - Републички завод за статистику једна је од ретких статистичких институција

  у свету која има потпуно  самостално развијен оперативни, продукциони,

  meta data driven систем најновије технологије, који служи за унос,

  обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података.

 • 2012

   Спроведен Попис пољопривреде.

 • 2018

  Трећа генерација веб сајта.

  Редизајнирана дисеминациона база података.

Директори Републичког завода за статистику
 • 1945

  др Драгослав Тодоровић (1945 - 1946)

 • 1946

  др Јован Савић (1946 - 1947)

 • 1947

  др Милош Мацура (1947 - 1954) 

 • 1954

  Душан Бјелогрлић (1954-1958)

 • 1958

  Растко Шкаљак (1958 - 1966)  

 • 1966

  Андреја Стокић (1966 – 1984)

 • 1984

  мр Милован Живковић (1984 – 1994)

 • 1994

  мр Зоран Јовановић (1994 – 1999)

 • 1999

  проф. др Милева Жижић (1999 – 2002)

 • 2002

  Зоран Јанчић (2002 – 2004)  

 • 2004

  проф. др Драган Вукмировић (2004 – 2015)

 • 2015

  проф. др Миладин Ковачевић