• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту

Старосна пирамида становништва је илустративан графички приказ структуре становништва према полу и старосним групама. За израду старосне пиpaмиде коришћен је процењен број становника средином године, израчунат на бази резултата Пописа становништва и на основу резултата обраде статистике природног и механичког кретања становништва (унутрашње миграције). Подаци су расположиви за период 1991-2017. године.

На интерактивном графикону, избором области на мапи или одабиром опције за територију Републике Србије, приказује се структура становништва у процентима по петогодишњим старосним групама. Позиционирањем на сваку од трака (Bars) у графикону, приказују се и подаци о броју становника (апсолутна вредност) за изабрани пол и старосну групу и проценат у укупном становништву.