• A
  • A
  • A
Истраживање о задовољству корисника
dock-1277744_960_720.jpg
28.06.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, мај 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-мај 2019. године износи:

   – 18838,9 милионa долара – пораст од  1,6% у односу на исти период претходне године;

   – 16675,5 милиона евра – пораст од  9,7% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 8007,1 мил. долара, што чини пораст од 0,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 10831,8 мил. долара, што је за 2,6% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 7087,4 милиона, и то је повећање од 8,3% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 9588,1 милиона, што представља повећање од 10,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2824,8 мил. долара, што чини повећање од 9,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2500,7 милиона, што је повећање од 18,8% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,9% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 887,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), електричних машина и апарата, друмских возила, гвожђа и челика и производа од метала. Извоз Србије износи 1300,1 а увоз 412,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 314,9%. Изражено у еврима, извоз износи 1151,3 а увоз 365,5 мил. евра (суфицит је 785,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 315,0%).

Саопштење за јавност