• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_649293697.jpg
22.03.2019. -
Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јануар 2019.


Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2019. године, у односу на исти месец 2018. године, смањене су за 5,0%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-6,5%), Стока и живина (-4,4%), Индустријско биље (-13,4%) и Воће (-26,0%). Раст цена забележен је у групама: Кромпир (47,6%) и Поврће (100,2%). Висок индекс групе Поврће, последица је, првенствено, смањеног рода и квалитета црног лука из 2018. године.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јануару 2019. године, у односу на децембар 2018. године, у просеку су смањене за 1,9%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Жита (-5,1%) и Стока и живина (-4,4%). Раст цена забележен је у групама: Индустријско биље (3,9%), Воће (8,0%) и Кромпир (20,3%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у 2018. години, у односу на 2017. годину, у просеку су смањене за 4,1%.

Посматрано по главним групама производа, 2018. године у односу на претходну годину, највећи утицај на пад цена забележен је у групама: Индустријско биље (-12,0%), Жита (-2,2%), Стока и живина (-4,3%) и Воће (-18,4%). Раст цена забележен је у групама: Поврће (25,4%) и Кромпир (31,4%). Низак индекс групе Воће, последица је повећаног рода воћа, самим тим и понуде на тржишту у 2018. години. Висок индекс групе Кромпир, последица је смањеног рода и квалитета кромпира из 2018. године.