• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
apd2.png
15.03.2019. -
Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, IV квартал 2018.


У четвртом кварталу 2018. године, просечни месечни приходи у новцу и у натури по домаћинству износили су 65790 динарa и виши су за 3,3% у односу на исти квартал претходне године и за 3,1% у односу на трећи квартал 2018, номинално. 

Највећи удео у приходима у новцу и у натури имају приходи из редовног радног односа – 48,8%, пензије – 32,3%, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 5,1%, натурална потрошња – 3,4%, приходи ван редовног радног односа – 2,9%, примања од социјалног осигурања – 2,6%, oстала примања – 2,5% и 2,4% чине приходи из осталих извора. 

Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у четвртом кварталу 2018. године, износили су 66011 динара и виши су за 3,0% у односу на исти квартал претходне године и за 2,8% у односу на трећи квартал 2018, номинално. 

Највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,4% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 17,5%. Следе издаци за транспорт – 9,2%, за остале личне предмете и остале услуге – 5,8%, за комуникације – 5,2%, за рекреацију и културу – 5,2%, за одећу и обућу – 5,1%, за алкохолна пића и дуван – 4,9%, за здравље – 4,2%, за опрему за стан и текуће одржавање – 4,2% и 4,3% чине издаци за остале групе личне потрошње. 

Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у четвртом кварталу 2018. (2214 за Републику Србију), анкетирано је 1578 домаћинстaвa (71%). 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

Детаљније податке можете наћи у нашем Саопштењу ЛП12 (број 072, од 15.03.2019.) „Приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава, IV квартал 2018. - претходни резултати“ на адреси:

http://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/oblasti/potrosnja-prihodi-i-uslovi-zivota/potrosnja-domacinstva/