• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
railroad-workers-185543_960_720.jpg
15.03.2019. -
Издате грађевинске дозволе, јануар 2019.


У јануару месецу 2019. издато је 982 грађевинске дозволе, што је за 2,9% мање него у јануару претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у јануару 2019. већи је за 24,8% у односу на јануар 2018.

Посматрано према врсти грађевина, у јануару 2019. издато је 72,4% дозволa за зграде и 27,6% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 59,5% односи се на стамбене и 40,5% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (64,9%).

Према дозволама издатим у јануару 2019. у Републици Србији, пријављена је изградња 872 стана, с просечном површином од 80,3 m². Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама, 11,1% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 152,8 m², а 86,4% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 69,0 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у јануару 2019. износи 73,8% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Сремској области, 44,9% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Београдска област (20,6%), Јужнобачка област (7,5%), Подунавска област (3,7%) и Западнобачка област (3,4%), док се учешћа осталих области крећу од 0,1% до 2,5%.