• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
cargo-ship-1617351__340.jpg
12.03.2019. -
Спољнотрговинска робна размена, јануар 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  месец  јануар 2019. године износи:

   – 3242,9 милионa долара – пораст од  1,2% у односу на исти период претходне године;

   – 2840,4 милиона евра – пораст од  7,8% у односу на исти период претходне године. 


Извезено
је робе у вредности од 1355,3 мил. долара, што чини пад од 3,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 1887,6 мил. долара, што је за 4,6% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 1186,9 милиона, и то је повећање од 3,0% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 1653,5 милиона, што представља повећање од 11,5% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 532,3 мил. долара, што чини повећање од 32,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 466,7 милиона, што је повећање од 40,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 71,8% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 77,7%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 117,8 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), нафте и нафтних деривата, обуће и друмских возила. Извоз Србије износи 182,1 а увоз 64,3 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 283,2%. Изражено у еврима, извоз износи 159,5 а увоз 56,3 мил. евра (суфицит је 103,2 мил. евра, а покривеност увоза извозом 283,3%).

Саопштење за јавност