• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_673267057.jpg
08.03.2019. -
Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2018.


Број друмских моторних возила регистрованих током 2018. године у Републици Србији у благом је порасту у односу на број регистрованих возила у претходној години. Код свих врста возила постоји једва приметна промена, када је реч о укупном броју возила.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen и Audi.

Број први пут регистрованих путничких аутомобила у 2018. години у Републици Србији, у односу на претходну годину, већи је за 12,7%, теретних возила за 3,9%, мотоцикaлa за 16,9%, мопеда за 28,9% док је број радних возила мањи за 6,0%. Код возила произведених ове године приметан је пад броја регистрованих аутобуса, за 46,8%.

На основу резултата је могуће закључити да су најзаступљенија теретна возила од 1 500 до 4 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел и евродизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума на друмовима доминирају возила величине мотора до 2 000 cm3. Процентуално посматрано, заступљеност возила са дизелом као погонско гориво има више од оних са бензином.

Укупан број саобраћајних незгода у 2018. години мањи је за 3,7% у односу на 2017. годину. Већи број саобраћајаних незгода забележен је у насељу и износи 76,2% у односу на укупан број саобраћајних незгода.

Број настрадалих лица у 2018. години је мањи за 2,4% у односу на 2017. годину.