• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_96365069.jpg
05.12.2018. -
Квартално пословање привредних друштава, III квартал 2018. године


Према претходним подацима, пословни приходи у нефинансијској пословној економији у Републици Србији у трећем кварталу 2018. године били су већи за 5,4% у односу на исти период претходне године. У поређењу с другим кварталом 2018. године, забележен је њихов раст од 2,6%. Пословни расходи у нефинансијској пословној економији у трећем кварталу 2018. године били су већи за 7% у односу на исти период претходне године. Уколико се упореде с другим кварталом 2018. године, њихов раст износи 1,9%.