• A
 • A
 • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_396462703.jpg
30.11.2018. -
Индекси индустријске производње, октобар 2018.


Индустријска производња у Републици Србији у
октобру 2018. године већа је за 3,2% него у октобру 2017. године, и већа за 11,7% у односу на просек претходне године. Индустријска производња у периоду јануар – октобар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 2,4%. Прерађивачка индустрија у октобру 2018. године већа је за 5,6% у односу на октобар 2017. године.

Посматрано по секторима,

у октобру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,6%,
 • сектор Рударство – пад од 4,0%, и
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 4,3%.

у периоду јануар – октобар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,9%,
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 2,8%, и
 • сектор Рударство – пад од 4,6%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у октобру 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • интермедијарних производа, осим енергије (11,7%),
 • трајних производа за широку потрошњу (4,1%),
 • капиталних производа (3,1%), и
 • нетрајних производа за широку потрошњу (0,8%),

док је пад забележен у производњи:

 • енергије (2,6%).

Обим индустријске производње у октобру 2018. године, у односу на октобар 2017, бележи:

– раст код 20 области (учешће у структури индустријске производње – 55%), а

– пад код 9 области (учешће у структури индустријске производње – 45%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у октобру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: Производња основних метала, Остале прерађивачке делатности, Производња пића, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња производа од неметалних минерала.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2018. године, у односу на просек 2017. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 2,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2018. године, у односу на септембар 2018. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 0,4% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 0,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у октобру 2018. године, у односу на просек 2017. године, код укупне индустријске производње већа је за 11,3%, а код прерађивачке индустрије већа je за 14,7%.

Подаци о индустријској производњи у 2018. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.