• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_40860232.jpg
31.10.2018. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш оцена, III квартал 2018

 

Реални раст БДП у трећем кварталу 2018. године у односу на исти период претходне године износио је 3,7%. 

Обрачун кварталног БДП за трећи квартал 2018. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 30. новембра 2018. године.

*Флеш процена добијена је методом екстраполације уз примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута.