• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_14701387.jpg
25.09.2018. -
Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, 2018.

 

Према претходним резултатима, са стањем на дан 1. септембра 2018. године, остварена производња пшенице износи 2 942 хиљ. тона, што је за 29,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина већа је за 11,5%, а вишања за 37,5%.

Очекивана производња кукуруза износи 6 965 хиљ. тона, што је за 73,3% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се већа производња шећерне репе (2,8%), сунцокрета (35,7%), соје (40,0%).

У односу на десетогодишњи просек (2008–2017), производња пшенице је већа за 17,7%, кукуруза за 15,2%, сунцокрета за 58,5% и соје за 47,2%, а мања шећерне репе за 9,5%.

У поређењу са производњом оствареном у прошлој години, очекује се већа производња јабука за 21,6% и шљива за 30,1%. У односу на десетогодишњи просек, очекује се повећање производње јабука за 21,8% и шљива за 1,8%. Очекивана производња грожђа у Републици Србији мања је за 8,8% од прошлогодишње производње, што је за 15,0% мање у односу на десетогодишњи просек.

Коначни подаци о производњи усева, воћа и грожђа у 2018. години биће објављени у току марта 2019. године.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).