• A
  • A
  • A
Истраживање о задовољству корисника
shutterstock_366763475.jpg
21.09.2018. -
Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2018.


У 2018. години 72,9% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 82,2%. У Војводини она износи 70,7%, а у централној Србији 69,3%.