• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2018. -
Рачун емисијa у ваздух, 2016.

 

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2016. години износила је 408,3 килотона (Gg), што је за 0,7% више у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2  у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 93,0% и  бележи благи пад у односу на 2015. годину. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 3,1%, у осталим секторима економских делатности 1,5% и у домаћинствима 2,4%. 

Од укупно 275,9 килотона (Gg) емитованог угљен-моноксида (CO) у 2016. години 84,8% су емисије из домаћинстава. Емисије које настају у домаћинствима због грејања износе 81,5%. Сектори економских делатности имају знатно мање учешће у укупним емисијама (CO), а сектор Прерађивачка индустрија бележи значајан пад емисија овог гаса (28,0%) у односу на претходну годину.

Оксиди азота (NOx) са емитованих 144,6 килотона (Gg) бележе благи  раст од 1,8% у односу на претходну годину. Смањење емисија ових гасова у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом  и паром бележи пад (0,8%), док највећи пораст емисија у 2016. години бележи сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство (25,7%).