• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
construction-1210677_960_720.jpg
14.09.2018. -
Издате грађевинске дозволе, јул 2018.

У јулу 2018. издата је 1 831 грађевинска дозвола, што је за 13,0% више него у јулу претходне године. Укупан број издатих дозвола за период јануар–јул 2018. већи је за 10,5% у односу на исти период 2017. године.

Посматрано према врсти грађевина, у јулу 2018. издато је 77,4% дозволa за зграде и 22,6% за остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 58,0% односи се на стамбене и 42,0% на нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,5%).

Према дозволама које су издате у јулу 2018. у Републици Србији, пријављена је изградња 1 829 станова с просечном површином 81,5 m². Број станова мањи је за 20,7% у односу на исти период претходне године. Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 13,3% станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином 145,1 m², а 84,8% станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 70,0 m².

Предвиђена вредност радова новоградње у јулу 2018. износи 73,2% од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 36,4% од предвиђене вредности новоградње, затим следе Моравичка област (11,7%), Сремска област (10,3%), Јужнобачка област (5,6%) и Јужнобанатска област (5,0%), док се учешћа осталих области крећу од 0,2% до 4,3%.